Strona glowna

Wtorek, 18 maja 2021, Do końca roku 227 dni Imieniny: Alicji, Edwina, Eryka

Strona glówna > Katalog Firm >

Stowarzyszenie Przyjaciół Roztocza JASTRZĘBIA ZDEBRZ

ul. Ko¶ciuszki 15
23-400 Biłgoraj
tel. (84) 686 15 16
fax (84) 688 00 40
Powiat: biłgorajski

Stowarzyszenie Przyjaciół Roztocza Jastrzębia Zdebrz jest organizacj± pozarz±dow±, o zasięgu ogólnopolskim, stworzon± dla realizacji celów statutowych. Stowarzyszenie opiera swoj± działalno¶ć przede wszystkim na pracy społecznej ogółu członków Stowarzyszenia.

Celem stowarzyszenia jest:

-  upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,
- organizowanie, wspieranie i propagowanie działalno¶ci na rzecz Miasta Biłgoraja i Regionu Roztocza w zakresie: podnoszenia atrakcyjno¶ci turystycznej Miasta i Regionu, ochrony tradycji oraz promocji kultury i sztuki, sportu, kultury fizycznej i rekreacji, rozwoju gospodarczego, krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży, integracji mieszkańców Miasta Biłgoraja i Regionu Roztocza;
- podejmowanie działań w zakresie zwiększenia bezpieczeństwa zdrowotnego, ochrony i promocji zdrowia,
- popularyzowanie historycznych, kulturowych i turystycznych walorów Miasta Biłgoraja i Regionu Roztocza
- upowszechnianie nowoczesnych technologii sprzyjaj±cych ochronie ¶rodowiska i rozwojowi regionalnemu
- działanie w zakresie ochrony zwierz±t oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego
- podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polsko¶ci oraz rozwoju
- ¶wiadomo¶ci narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
- pozyskiwanie ¶rodków finansowych na wspieranie działań statutowych


Odsłon: 6838

Copyright © 2006 LubelskieOnline.pl


ssssss