Strona glowna
<

Czwartek, 04 czerwca 2020, Do końca roku 210 dni Imieniny: Christy, Helgi, Karola

Kursy walut

Polecana impreza

Warto odwiedzic

www.bilgoraj.com.pl

Wyślij SMS

Patronat medialny

Patronat medialny nad imprez±

Chc±c wspierać lokalne inicjatywy, wydarzenia kulturalne, sportowe, rozrywkowe i inne proponujemy Wam bezpłatn± promocję na łamach serwisu www.bilgoraj.com.pl na zasadzie patronatu medialnego.

Jest to bardzo efektowna forma promowania różnego rodzaju imprez skierowanych do szerokiej grupy odbiorców.

Jeżeli więc organizujesz imprezę, koncert, spotkanie i chciałby¶ aby informacja o tym pojawiaja się nie tylko w lokalnej prasie i radiu, ale także na popularnych regionalnych stronach internetowych www.bilgoraj.com.pl - skorzystaj z naszej BEZPŁATNEJ oferty:


Oferujemy z naszej strony:

- umieszczenie pełnej prezentacji imprezy/wydarzenia (zdjęcia + nieograniczonego opisu) w dziale imprezy Portalu www.bilgoraj.com.pl,
- w przypadku potrzeby zamieszczenia większej ilo¶ci informacji - oddzieln± stronę ze szczegółami i atrakcyjny adres np. www.bilgoraj.com.pl/nazwa_imprezy,
- oprócz tekstów, możliwo¶ć zamieszczenia zdjęć, grafik, plików dĽwiękowych,
szybk± aktualizację (np. podanie wyników rozgrywek tuż po zakończeniu meczu),
- prezentację animowanego banera reklamowego i/lub skyscraperów (banerów pionowych) o imprezie na stronie głównej i/lub stronach portalu,
- możliwo¶ć zamieszczenia informacji o sponsorach imprezy, a w przypadku większych imprez również znaków firmowych sponsorów (logo),
- rozesłanie informacji o imprezie prenumeratorom aktualno¶ci serwisu www.bilgoraj.com.pl
- zamieszczenie informacji słownej o imprezie na głównej stronie www.bilgoraj.com.pl

W zamian oczekujemy z Państwa strony:

- opublikowania logo i adresu portalu www.bilgoraj.com.pl w materiałach drukowanych (np. plakaty, afisze, ulotki, bilety, program, zaproszenia),
- prezentacji adresu w trakcie trwania imprezy,
- w przypadku współpracy z mediami tradycyjnymi (prasa, radio, telewizja) prezentacji adresu - w miarę możliwo¶ci - w publikacjach i programach o imprezie,
- zamieszczenia w widocznym miejscu banera reklamowego portalu podczas trwania imprezy,
- w przypadku imprez o charakterze komercyjnym (np. biletowany koncert) - kilku biletów do rozdania w konkursie internetowym,
- pierwszeństwa w publikacji szczegółów zwi±zanych z imprez±,


Uwagi techniczne:

Po omówieniu szczegółów współpracy, organizator zobowi±zuje się dostarczyć redakcji portalu materiały informacyjne dotycz±ce imprezy. Mog± to być wydruki, plakaty, zdjęcia itp. (wówczas redakcja przygotuje strony internetowe we własnym zakresie), ale preferujemy gotowe materiały przygotowane w postaci plików komputerowych.

Wymagania:

- pliki tekstowe - w formacie .doc (Microsoft Word), .rtf lub .txt
- zdjęcia - w formacie .jpg,
- pliki graficzne - w formacie .cdr (Corel 7.0 i wzwyż), .gif lub .jpg,
- pliki dĽwiękowe - w formacie .wav lub .mp3,
- animowane banery reklamowe - w formacie .gif, rozmiary 468x60 pikseli (ew. 450x50), wielko¶ć pliku nie większa jak 30 kb,
- strony internetowe - w formacie .html (.htm, .shtml).
Redakcja portalu zastrzega sobie prawo do redagowania i skracania przygotowanych materiałów.

Uwagi końcowe:

Szczegóły współpracy i patronatu s± omawiane w każdym przypadku indywidualnie - w zależno¶ci od charakteru imprezy, organizatora, grupy docelowej, itp.

Patronat oparty jest na zasadzie dobrowolno¶ci współpracy obu stron i nie poci±ga za sob± żadnych zobowi±zań prawnych.

Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialno¶ci za publikowane tre¶ci o imprezach, a za błędne lub nieaktualne informacje o imprezach odpowiadaj± ich organizatorzy.

Redakcja portalu zastrzega w szczególnych przypadkach - prawo do nie podejmowania współpracy, bez podania przyczyn.

Masz pytania?
Zadzwoń: tel. tel. 608 424 584,
084 686 47 66


Kalendarz

Czerwiec 2020
Ni Po Wt ¦r Cz Pi So
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30

Copyright © 2006 LubelskieOnline.pl