Strona glowna

¦roda, 24 kwietnia 2024, Do końca roku 251 dni Imieniny: Bony, Horacji, Jerzego

Strona glówna > Katalog Firm >

Roztoczański Park Narodowy

ul. Plażowa 2
22-470 Zwierzyniec
tel. (84) 687 20 66
fax (84) 687 22 86
Powiat: zamojski

Położenie, powierzchnia Parku


Roztoczański Park Narodowy leży w ¶rodkowo-wschodniej czę¶ci kraju, w województwie lubelskim. Obejmuje najcenniejsze przyrodniczo obszary Roztocza. Park utworzony został w 1974 roku na obszarze 4801 ha. Aktualna jego powierzchni wynosi 8483 ha, w tym lasy zajmuj± 8102 ha (95,5%). Ochron± ¶cisł± objęto 806 ha (9,5%).


Park powstał na terenie Lasów Państwowych Nadle¶nictw Kosobudy i Zwierzyniec, będ±cych wcze¶niej lasami Ordynacji Zamojskiej. Pocz±tki ochrony sięgaj± 1936r., kiedy to utworzono rezerwat Bukowa Góra, który obecnie jest jednym z obszarów ochrony ¶cisłej parku. Do chwili utworzenia Parku ochron± rezerwatow± objęto 1064,38 ha w postaci 10 rezerwatów le¶nych i florystycznych. 


Odsłon: 6721

Copyright © 2006 LubelskieOnline.pl


ssssss