Strona glowna

Niedziela, 22 lipca 2018, Do końca roku 162 dni Imieniny: Magdaleny, Mileny, Wawrzyńca

Strona glówna > Katalog Firm >

Towarzystwo Przyjaciół Chóru Męskiego Echo w Biłgoraju

ul. Ko¶ciuszki 96
23-400 Biłgoraj
tel. (084) 688 07 79
Powiat: biłgorajski

Celem Towarzystwa jest:

1. zrzeszanie osób interesuj±cych się kultur± muzyczn±,
2. krzewienie kultury muzycznej w¶ród społeczno¶ci lokalnej,
3. pielęgnowanie tradycji ¶piewu chóralnego,
4. utrzymanie, rozwijanie i doskonalenia działalno¶ci Chóru Męskiego Ziemi Biłgorajskiej ECHO w Biłgoraju,
5. nawi±zywanie kontaktów i współpracy z innymi Stowarzyszeniami chóralnymi i muzycznymi w kraju i za granic±.

Towarzystwo realizuje swoje cele poprzez:

1. planowanie i organizowanie działalno¶ci Chóru Męskiego Ziemi Biłgorajskiej ECHO w Biłgoraju, w tym:
- szkolenie wokalne członków Chóru Męskiego Ziemi Biłgorajskiej ECHO w Biłgoraju,
- odbywanie prób w celu opracowania programów repertuarowych,
- działalno¶ć koncertowa,
- zabezpieczenie materialnych warunków utrzymania i rozwoju Chóru Męskiego Ziemi Biłgorajskiej ECHO w Biłgoraju,
2. rozwijanie działalno¶ci zmierzaj±cej do stałego rozszerzania kręgu przyjaciół Chóru Męskiego Ziemi Biłgorajskiej

Zarz±d:
Ireneusz Tracz - Przewodnicz±cy Zarz±du
Henryk Nizio - Zastępca Przewodnicz±cego Zarz±du
Tomasz Rabiej - Sekretarz
Ryszard Mazurek - Skarbnik
Grzegorz Buliński - Członek


Odsłon: 9254

Copyright © 2006 LubelskieOnline.pl


ssssss