Strona glowna

Niedziela, 14 lipca 2024, Do końca roku 170 dni Imieniny: Kamili, Kamila, Marcelego

Strona glówna > Katalog Firm >

Kategorie: Gminy /

Gmina Łukowa

Łukowa 262
23-412 Łukowa
tel. 84 685 51 06
fax 84 687 40 45
Powiat: biłgorajski


Gmina Łukowa położona jest w południowo-wschodniej części powiatu biłgorajskiego w województwie lubelskim. Zajmuje obszar 14 875 ha. W jedenastu sołectwach zamieszkuje 4 720 osób.


Ze względu na jakość gleb występującą na jej terenie, jest ona zaliczana do obszarów średnich dla produkcji rolnej. Udział gruntów klas od I do III b w powierzchni użytków rolnych w gospodarstwach indywidualnych w gminie Łukowa wynosi tylko 10 %. pozostałe 90 % gruntów to grunty zaliczane do średniej i słabej jakości klas. Najważniejszym ośrodkiem w gminie jest miejscowość Łukowa, w której zamieszkuje ponad 58 % wszystkich mieszkańców gminy, będąca nie tylko siedziba władz gminnych, ale spełniająca ważną funkcję w życiu społeczno - kulturalno - oświatowym gminy. Na jej terenie znajdują się najważniejsze instytucje i zakłady pracy takie jak: Urząd Gminy, Bank Spółdzielczy. Gminny Ośrodek Kultury, Gminny Ośrodek Zdrowia, Gminna Spółdzielnia SCH.


Poważną pozycję w gospodarce gminy zajmują lasy, stanowiące prawie połowę jej powierzchni. Gmina graniczy od północy z Puszczą Solską, na jej terenie w części wschodniej znajduję się znaczna części Parku Krajobrazowego Puszczy Solskiej. Tereny leśne oraz urokliwe rzeki Tanew, Sopot oraz Niepraszka czynią gminę niezwykle atrakcyjną dla rozwoju agroturystyki i turystyki. Gmina posiada dogodne połączenia komunikacyjne z siedzibą władz powiatowych w Biłgoraju, siedzibą władz wojewódzkich w Lublinie oraz miastem Zamościem stanowiącym ciekawa atrakcję turystyczna Stare Miasto w Zamościu jest z jednym z nielicznych w Polsce i Europie zespołów architektonicznych i urbanistycznych wpisanych na listę dziedzictwa kultury UNESCO.


Ponadto gmina posiada dogodne połączenia komunikacyjne z innymi gminami Roztocza, o dużych walorach krajobrazowo - turystycznych tj Józefowem, Suścem, Zwierzyńcem, Krasnobrodem, a poprzez to z Roztoczańskim Parkiem Narodowym. Na 4717 osób zamieszkałych na terenie gminy Łukowa, tylko 385 osób znalazło zatrudnienie poza rolnictwem.Odsłon: 20326

Copyright © 2006 LubelskieOnline.pl


ssssss