Strona glowna

Niedziela, 14 lipca 2024, Do końca roku 170 dni Imieniny: Kamili, Kamila, Marcelego

Strona glówna > Katalog Firm >

Kategorie: Gimnazja /

Gimnazjum nr 3 w Biłgoraju

ul. Sienkiewicza 6
23-400 Biłgoraj
tel. (84) 688 03 37
fax (84) 688 03 37
Powiat: biłgorajski


PROMUJEMY NAJLEPSZYCH, DAJEMY SZANSĘ WSZYSTKIMMiejski Zespół Szkół w Biłgoraju, w którego skład wchodzi Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi oraz Gimnazjum nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi  jest jedyną placówką oświatową w naszym regionie, która posiada klasy integracyjne. Uczęszczają do nich wraz z dziećmi pełnosprawnymi uczniowie z orzeczeniami
kwalifikującymi do kształcenia specjalnego.

Opiekę nad dziećmi niepełnosprawnymi sprawują nauczyciele wspomagający, którzy wraz z nauczycielami przedmiotu dostosowują programy szkolne do indywidualnych potrzeb i możliwości ucznia.

 Integracja niesie ze sobą wiele obopólnych korzyści:
     ●   dzieci zdrowe uczą się tolerancji, akceptacji, szacunku dla drugiego człowieka, wyrozumiałości i wrażliwości
na potrzeby innych.
     ●  dzieci niepełnosprawne mają szansę na rozwój w ciepłej, przyjaznej atmosferze tworzonej przez rówieśników
i kadrę pedagogiczną co ułatwia im nawiązywanie kontaktów międzyludzkich, naukę samodzielności, pewności siebie
i niezależności oraz daje możliwość  rozwijania ich potencjału intelektualnego i emocjonalnego.


Wspólnie biorą udział w uroczystościach i akademiach szkolnych, organizują przedstawienia, i uczestniczą w imprezach typu dyskoteki, choinki, andrzejki oraz licznych wycieczkach i ogniskach integracyjnych.


Uczniowie klas integracyjnych osiągają wysokie wyniki w nauce, które odzwierciedlają się zarówno w ocenach przedmiotowych jak i w wynikach ze sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych.


Dzięki środkom zewnętrznym udało nam się pokonać bariery architektoniczne: przemieszczanie się ułatwia nowoczesna winda oraz podjazd dla niepełnosprawnych.

Dzieci z terenu Biłgoraja mają możliwość dojazdu do szkoły nowoczesnym autobusem przystosowanym dla dzieci niepełnosprawnych.


Możemy poszczycić się dobrze wykwalifikowaną i doświadczoną kadrą pedagogiczną. Dzięki EFS szkoła jest dobrze wyposażona w pomoce dydaktyczne.


Posiadamy:

•    trzy nowoczesne pracownie informatyczne,

•    przestronne, ładnie urządzone sale lekcyjne,

•    bogatą bibliotekę,

•    czytelnię połączoną z Multimedialnym Centrum Informacyjnym,

•    świetlicę, która zapewnia uczniom opiekę wychowawczą oraz pomoc w nauce,

•    jadalnię, w której można zjeść ciepły i smaczny posiłek.


W naszej szkole funkcjonują gabinety: psychologa, pedagoga szkolnego i logopedy.


W pracowniach logopedycznych wykorzystuje się między innymi specjalistyczny sprzęt do prowadzenia zajęć metodą Tomatisa, multimedialny zestaw komputerowy wraz z pakietem „Mówię, widzę, słyszę” oraz zestaw do neurorehabilitacji „Biofeedback EEG, służący leczeniu różnego rodzaju zaburzeń na tle neurologicznym, psychologicznym i psychiatrycznym u dzieci oraz osób dorosłych.


Posiadamy kompleksową opiekę medyczną, która jest sprawowana przez panią pielęgniarkę i stomatologa w ciągu całego tygodnia.


Do udziału w zajęciach sportowych zachęca nowopowstałe boisko wielofunkcyjne ze sztuczną nawierzchnią 

oraz wyremontowana sala gimnastyczna. Szkoła jest dobrze wyposażona w sprzęt sportowy.


Nasi uczniowie rozwijają swoje pasje, talenty i zainteresowania dzięki bogatej ofercie kół zainteresowań

oraz atrakcyjnych zajęć pozalekcyjnych.

Są to między innymi:

•    koło dziennikarskie,

•    informatyczne,

•    polonistyczne,

•    matematyczne,

•    języków obcych,

•    ortograficzne,

•    plastyczne,

•    krąg biblijny,

•    koło Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.


Dużą popularnością wśród uczniów cieszą się zajęcia teatralne:  teatr Stella i Rapsodia oraz zajęcia wokalne – zespół Venus.


Dla uczniów z trudnościami w nauce prowadzone są zajęcia wyrównawcze, dzięki którym mają szansę na wyrównanie braków w nauce i opanowanie trudnego materiału.

    

Posiadamy także bogatą ofertę pozalekcyjnych zajęć sportowych:

•    piłka ręczna,

•    piłka nożna,

•    siatkówka,

•     koszykówka,

•    tenis stołowy.


Od kilku lat organizowane są wyjazdy na „Białą szkołę”, na której nasi uczniowie mogą uczyć się

i doskonalić jazdę na nartach.


 Uczniowie naszej szkoły są laureatami wielu konkursów:

•    matematycznych „Szpak”,  „Zagimak”,  „Kangur”,

•    literackich,

•    ortograficznych,

•    mitologicznych,

•    krasomówczych,

•    historycznych,

•    przyrodniczych,

•    języków obcych,

•    plastycznych,

•    wokalnych,

•    Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego  

•    sportowych.


Absolwenci naszego gimnazjum osiągają wysokie wyniki w nauce w liceach i technikach. Są laureatami olimpiad, dobrymi sportowcami, a w dorosłym życiu zajmują odpowiedzialne stanowiska.  
Galeria zdjęć

Odsłon: 30924

Copyright © 2006 LubelskieOnline.pl


ssssss