Strona glowna

Niedziela, 14 lipca 2024, Do końca roku 170 dni Imieniny: Kamili, Kamila, Marcelego

Strona glówna > Katalog Firm >

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Sól i Kolonia Sól - Więź

Sól 87
23-400 Biłgoraj
tel.
Powiat: biłgorajski

Obszary działań:

 • Przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, działalność wspierająca
  - Działalność charytatywna
 • Nauka, kultura, ekologia
  - Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
 • Działalność międzynarodowa, wspólnoty lokalne, aktywność społeczna
  - Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami
  - Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
  - Promocja i organizacja wolontariatu
 • Tożsamość, tradycja narodowa
  - Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości, rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej


Odsłon: 9731

Copyright © 2006 LubelskieOnline.pl


ssssss