Strona glowna

Środa, 24 kwietnia 2024, Do końca roku 251 dni Imieniny: Bony, Horacji, Jerzego

Strona glówna > Katalog Firm >

Kategorie: Sądy /

Sąd Rejonowy w Biłgoraju

ul. Kościuszki 29
23-400 Biłgoraj
tel. 84 686 28 14, 84 685 08 00
fax 84 685 08 08, 84 685 08 04
Powiat: biłgorajski

 Wydziały sądu

W Sądzie Rejonowym w Biłgoraju powołane są następujące komórki organizacyjne w oparciu o rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19.11.1987r. - regulamin wewnętrznego urzędowania sądów powszechnych /Dz.U. Nr 38, poz.218 ze zmianami/ oraz zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12.12.2003r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej /Dz.Urz. Min. Spawiedliw. Nr 5, poz, 22/:

Obszar właściwości Sądu Rejonowego w Biłgoraju:
miasto Biłgoraj,
gminy: Aleksandrów, Biłgoraj, Biszcza, Frampol, Goraj, Józefów, Księżpol, Łukowa, Obsza, Potok Górny, Tarnogród, Tereszpol, Turobin.

I Wydział Cywilny

Przewodniczący: SSR Tadeusz Jodłowski
Kierownik Sekretariatu: Józefa Juda

tel. 84 685 08 21, 84 686 26 79
fax 84 685 08 22
Ip. pok. nr 116
e-mail: cywilny@bilgoraj.sr.gov.pl

Właściwość rzeczowa:  sprawy z zakresu prawa cywilnego

II Wydział Karny

Przewodniczący: SSR Anetta Wlezień
Kierownik Sekretariatu: Danuta Więcław

tel. 84 685 08 29, 84 686 18 20
fax 84 685 08 30
IIp. pok. nr 208
e-mail: karny@bilgoraj.sr.gov.pl

II Wydział Karny - Wykonywanie orzeczeń
tel. 84 685 08 41
fax 84 685 08 39

Właściwość rzeczowa: sprawy z zakresu prawa karnego

  •     wykroczenia w pierwszej instancji,
  •     wykroczenia skarbowe oraz o przestępstwa skarbowe, z wyjątkiem spraw podlegających rozpoznaniu w postępowaniu zwyczajnym,
  •     przestępstwa ścigane z oskarżenia prywatnego, z wyjątkiem spraw podlegających rozpoznaniu z udziałem ławników,
  •     pozostałe przestępstwa, podlegające rozpoznaniu w postępowaniu uproszczonym,


III Wydział Rodzinny i Nieletnich

Przewodniczący: SSR Henryk Kiesz
Kierownik Sekretariatu: Teresa Skubisz

tel. 84 685 08 42, 84 688 07 46
fax 84 685 08 43
IIp. pok. nr 246
e-mail: rodzinny@bilgoraj.sr.gov.pl

Właściwość rzeczowa, sprawy:

  •     z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego,
  •     dotyczące demoralizacji i czynów karalnych nieletnich,
  •     dotyczące leczenia osób uzależnionych od alkoholu oraz od środków odurzających i psychotropowych,
  •     należące do sądu opiekuńczego na podstawie odrębnych ustaw


V Wydział Ksiąg Wieczystych

Przewodniczący: SSR Robert Radzajewski
Kierownik Sekretariatu: Urszula Sędłak

tel. 84 685 08 55, 84 686 24 45
Parter pok. nr 13
e-mail: kw@bilgoraj.sr.gov.pl

Właściwość rzeczowa: prowadzenie ksiąg wieczystych oraz innych spraw cywilnych z zakresu postępowania wieczystoksięgowego

Interesanci przyjmowani są w sekretariatach sądowych
w poniedziałki w godzinach 8:30 - 17:30
od wtorku do piątku w godzinach 8:30 - 14:30

Jednostka nadrzędna Sąd Okręgowy w Zamościu: www.zamosc.so.gov.pl


Odsłon: 22707

Copyright © 2006 LubelskieOnline.pl


ssssss