Strona glowna

Czwartek, 20 czerwca 2024, Do końca roku 194 dni Imieniny: Bogny, Rafaeli, Rafała

Strona glówna > Katalog Firm >

Kategorie: Placówki artystyczne / Kino /

Biłgorajskie Centrum Kultury - Kino

ul. Ko¶ciuszki 16
23-400 Biłgoraj
tel. (84) 686 04 15
fax (84) 686 04 15
Powiat: biłgorajski

REPERTUAR KINA

Biłgorajskie Centrum Kultury powstało w 1953 roku jako Powiatowy Powiatowy Dom Kultury obejmuj±cy swoj± działalno¶ci± cały powiat biłgorajski. Po reformie administracyjnej w roku 1975 został przemianowany na Biłgorajski Dom Kultury, który głównie pełnił funkcję placówki miejskiej, ale również służył pomoc± instruktażow± i merytoryczn± 11 gminom rejonu biłgorajskiego.

Od 1 lutego 2000 roku, decyzj± ówczesnej Rady Miasta, dokonano zmiany nazwy z Biłgorajskiego Domu Kultury na Biłgorajskie Centrum Kultury. Jest to przede wszystkim placówka miejska, ale również realizuje zadania zlecone powiatu.

Aktualnie Biłgorajskie Centrum Kultury prowadzi stałe kino, wydaje gazetę samorz±dow±, posiada studio lokalnej Telewizji Kablowej oraz "mał±" Galerię. Przy BCK pracuj± zespoły amatorskiego ruchu artystycznego oraz kluby zainteresowań jak:

    *  Biłgorajska Orkiestra Dęta im. Czesława Nizio
    * Big Band BCK
    * Chór Męski Ziemi Biłgorajskiej "ECHO"
    * Biłgorajska Kapela Podwórkowa "WYGIBUSY"
    * Kapela "KOMPANI"
    * Dziecięca Grupa Taneczna
    * Teatr Poezji i Piosenki
    * Koło Szermierki Dawnej "GLADIUS SECUNDUS"
    * Klub twórców ludowych i rękodzieła artystycznego
    * Klub Seniora
    * Klub Szachowy
    * Klub Brydżowy


Biłgorajskie Centrum Kultury organizuje imprezy na rzecz ¶rodowiska o zasięgu miejskim, powiatowym, wojewódzkim, a nawet ogólnopolskim min.:

- Eliminacje powiatowe konkursów, festiwali i przegl±dów wojewódzkich oraz ogólnopolskich
turnieje szachowe
- Festiwal Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej „Pogodna Nutka”
- Międzypowiatowy Przegl±d Teatrów Wiejskich
- Wiosna Teatralna na Kresach – cykl spektakli teatralnych
- Przegl±d Ludowych Zespołów ¦piewaczych
- Jesień z muzyk± na Kresach – cykl koncertów muzycznych
- Ogólnopolskie premiery Kina Niezależnego

BCK ¶ci¶le współpracuje ze Stowarzyszeniami prowadz±cymi działalno¶ć kulturaln± na terenie miasta oraz Fundacj± „Kresy 2000”, czego efektem s± wspólnie organizowane imprezy jak:

Konfrontacje Chórów „Tobie ¶piewamy Ojczyzno”
– wspólnie z Towarzystwem Przyjaciół Chóru Męskiego Ziemi Biłgorajskiej „ECHO”
Biłgorajskie Spotkania z Poezj± ¦piewan± i Piosenk± Autorsk±
– wspólnie ze Stowarzyszeniem „Teatr i Muzyka”
Koncerty Cecyliańskie
– wspólnie z Towarzystwem Przyjaciół Chóru „ECHO”
Widowiska plenerowe „Żałosne – Radosne”
– wspólnie z Fundacj± „Kresy 2000”


Odsłon: 55716

Copyright © 2006 LubelskieOnline.pl


ssssss