Dzienny Dom Pomocy dla Seniorów w Biłgoraju otwarty. Zobacz jak wygląda i co oferuje (VIDEO)
2020-11-25 09:31:00

Oddany do użytku został Dzienny Dom Pomocy dla Seniorów w Biłgoraju. Mieści się on w budynku Centrum Usług Wspólnych. Obecnie trwa rekrutacja uczestników oraz kompletowanie personelu. Zobacz co przygotowano dla seniorów.


Projekt „Dzienny Dom Pomocy dla Seniorów w Biłgoraju realizowany jest w ramach Regionalnego Programu operacyjnego Województwa lubelskiego na lata 2014 - 2020, Osi priorytetowej 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne,. Koszt ogółem całego zadania wynosi 1,6 mln zł, a dofinansowanie niespełna 1,5 mln zł. Dofinansowanie projekt obejmuje utworzenie, wyposażenie i funkcjonowanie w okresie od maja 2020 roku, do maj 2023 roku. -Instytucja ma swoja siedzibę w odbudowanym budynku, który został wykonany w ramach Regionalnego Programu operacyjnego Województwa lubelskiego na lata 2014 - 2020, Osi priorytetowej 13 Infrastruktura społeczna, Działanie 13.3 Rewitalizacja obszarów miejskich. Jest to te same działanie z którego była wykonana z którego było finansowane przedsięwzięcie związane z Placem Wolności - informuje Maciej Swatowski inspektor ds. promocji gospodarczej, programów krajowych i zagranicznych Referatu Planowania i Realizacji Inwestycji Urząd Miasta Biłgoraj.

dzienny_dom_pomocy_dla_seniorow_bilgoraj_2.JPG

-Zapraszamy wszystkich mieszkańców Biłgoraja, w wieku powyżej 60 lat, nieaktywnych zawodowo do skorzystania z naszej oferty. Chcemy zapewnić osobom starszym pomoc i zagospodarować ich czas wolny od godziny 7:00 do 15:00 - zaznacza Beata Malec, kierownik Dziennego Domu Pomocy dla Seniorów w Biłgoraju. Oferta Dziennego Domu Pomocy Obejmuje bogate spektrum dotyczące zarówno sfery psychofizycznej uczestników. -Chcemy to miejsce tworzyć wspólnie z uczestnikami, tak by czuli się tutaj jak u siebie w domu, by mogli realizować swe pasje, zainteresowania czy pomysły - dodaje Beata Malec.

dzienny_dom_pomocy_dla_seniorow_bilgoraj_1.JPG

Uczestnicy będą mogli skorzystać z zajęć ruchowych w sali rehabilitacyjnej z odpowiednim sprzętem, będą zajęcia terapeutyczne manualne, są przygotowane stanowiska komputerowe, na których prowadzone będą zajęcia z obsługi komputera i poruszania się seniora w Internecie. -Mamy bardzo dobrze wyposażoną świetlicę telewizyjną, jest biblioteka, są czasopisma, jest kącik gier. Można się wyciszyć, porozmawiać ze znajomymi, czy twórczo spędzić czas. Jest także sala do muzykoterapii oraz dobrze wyposażona kuchnia dostępna dla uczestników, gdzie także  można realizować swe pasje cukiernicze czy kulinarne - podkreśla kierownik Domu.
http://lubelskieonline.pl/wiadomosci/printnews.php?id=26115