Królowanie Chrystusa i nasze królowanie
2020-11-21 22:13:34

Ten, Który powstał z martwych, jest również namaszczony na Króla w chwale przez Swoje człowieczeństwo. Pewnego dnia powróci z mocą, aby sądzić ludzi według uczynków miłości, których dokonali lub nie, podczas ziemskiego życia.http://lubelskieonline.pl/wiadomosci/printnews.php?id=26089