Zakaz aborcji ze względu na wady płodu i protesty pod biurem poseł Beaty Strzałki i Jacka Sasina
2020-10-23 16:44:36

Spora cześć Polek i Polaków, a co za tym idzie spora cześć opinii publicznej żyje wczorajszym orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego, że dopuszczalność przerwania ciąży w przypadku ciężkiego upośledzenia lub choroby płodu jest niezgodny z Konstytucją RP. Protesty są także w Biłgoraju.


Orzeczenie Trybunał wydał wczoraj. Oto jego treść:

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, Warszawa, dnia 22 października 2020 r.

Trybunał Konstytucyjny w składzie:
Julia Przyłębska - przewodniczący, Zbigniew Jędrzejewski, Leon Kieres, Mariusz Muszyński, Krystyna Pawłowicz, Stanisław Piotrowicz, Justyn Piskorski - sprawozdawca, Piotr Pszczółkowski, Bartłomiej Sochański, Jakub Stelina, Wojciech Sych, Michał Warciński, Jarosław Wyrembak, protokolant: Grażyna Szałygo,

biura_poselskie_protest__2_.jpg

po rozpoznaniu, z udziałem wnioskodawcy oraz Sejmu i Prokuratora Generalnego, na rozprawie w dniu 22 października 2020 r., wniosku grupy posłów o zbadanie zgodności:
art. 4a ust. 1 pkt 2 oraz art. 4a ust. 2 zdanie pierwsze ustawy z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży (Dz. U. Nr 17, poz. 78, ze zm.) z art. 30 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej przez to, że legalizują praktyki eugeniczne w stosunku do dziecka jeszcze nieurodzonego, odmawiając mu tym samym poszanowania i ochrony godności człowieka,
ewentualnie - w razie nieuwzględnienia powyższego:
art. 4a ust. 1 pkt 2 oraz art. 4a ust. 2 zdanie pierwsze ustawy z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży z art. 38 w związku z art. 30 i art. 31 ust. 3 oraz z art. 38 w związku z art. 32 ust. 1 i 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej przez to, że legalizują praktyki eugeniczne w zakresie prawa do życia dziecka jeszcze nieurodzonego oraz uzależniają ochronę prawa do życia dziecka jeszcze nieurodzonego od jego stanu zdrowia, co stanowi zakazaną bezpośrednią dyskryminację,
oraz:
art. 4a ust. 1 pkt 2 oraz art. 4a ust. 2 zdanie pierwsze ustawy z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży z art. 38 w związku z art. 31 ust. 3 oraz w związku z art. 2 i art. 42 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej przez to, że legalizują przerywanie ciąży bez dostatecznego usprawiedliwienia koniecznością ochrony innej wartości, prawa lub wolności konstytucyjnej oraz posługują się nieokreślonymi kryteriami tej legalizacji, naruszając w ten sposób gwarancje konstytucyjne dla życia ludzkiego,


orzeka:
Art. 4a ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży (Dz. U. Nr 17, poz. 78, z 1995 r. Nr 66, poz. 334, z 1996 r. Nr 139, poz. 646, z 1997 r. Nr 141, poz. 943 i Nr 157, poz. 1040, z 1999 r. Nr 5, poz. 32 oraz z 2001 r. Nr 154, poz. 1792) jest niezgodny z art. 38 w związku z art. 30 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

Ponadto postanawia:
umorzyć postępowanie w pozostałym zakresie.

Orzeczenie zapadło większością głosów.
Julia Przyłębska, Zbigniew Jędrzejewski, Leon Kieres (votum separatum), Mariusz Muszyński, Krystyna Pawłowicz, Stanisław Piotrowicz, Justyn Piskorski, Piotr Pszczółkowski (zdanie odrębne), Bartłomiej Sochański, Jakub Stelina, Wojciech Sych, Michał Warciński, Jarosław Wyrembak.

biura_poselskie_protest__1_.jpg

Mówiąc najprościej, Trybunał uznał, że niezgodne z Konstytucja jest zabijanie dzieci, które przyjść na świat mogą z wadami. Orzeczenie spotkało się z falą protestów i krytyką wielu środowisk, głownie lewicowych. protesty - choć w znacznie mniejszej skali przeniosły się także do Biłgoraja. Ich wyrazem są hasła, znicze i "wieszaki" pozostawiane na oknie biura poseł Beaty Strzałki. -Cały czas dostaję SMS-y, wiadomości i e-maile. Większość z nich jest wulgarna i niecenzuralna i nawiązuje do wczorajszego orzeczenia trybunału Konstytucyjnego. Wniosek o sprawdzenie zgodności treści ustawy z Konstytucja wpłynął jeszcze w poprzedniej kadencji Sejmu ze strony posłów PiS. Ja w tym nie uczestniczyłam, bo nie byłam wówczas w Sejmie, ale chcę podkreślić, że była, jestem i będę za życiem. Dziś faktycznie pod moim biurem były osoby wyrażające swój sprzeciw wobec orzeczenia Trybunału, ja przez cały dzień w biurze byłam ale nikt osobiście nie przyszedł, by na te tematy rozmawiać. Ja na dyskusję na argumenty jestem otwarta. Wysłucham drugiej strony i będę broniła własnego zdania. Ale chyba tym osobom zabrakło odwagi by wejść do budynku. Sama jestem matką i wiem co znaczy urodzić dziecko, wychować je i się o nie troszczyć. Wiem ile to radości, ile zmartwień i ile dumy. Do dyskusji zapraszam wszystkich, ale niech to będzie rzetelna dyskusja - podkreśla w rozmowie z Portalem bilgoraj.com.pl poseł Beata Strzałka.

/bilgoraj.com.pl/
Foto: Internethttp://lubelskieonline.pl/wiadomosci/printnews.php?id=25873