Zmiany we władzach RCKiK w Lublinie
2020-09-24 12:07:23

Decyzją Ministerstwa Zdrowia, nastąpiły zmiany na stanowisku dyrektora Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie. To instytucja, która m. in. koordynuje terenowe akcje poboru krwi. W miejsce dr nauk medycznych Elżbiety Puacz, nowym dyrektorem została lekarz Małgorzata Orzeł.


rckik_lublin.png-Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie informuje, iż z dniem 22 września br., na podstawie decyzji Ministra Zdrowia, dr nauk medycznych Elżbieta Puacz przestała pełnić funkcje dyrektora Centrum. Na jej miejsce powołana została lekarz medycyny Małgorzata Orzech, która pełni funkcję dyrektora RCKiK w Lublinie - czytamy w komunikacie przesłanym do naszej Redakcji.

-Składamy również podziękowanie dla dotychczasowej dyrektor RCKiK - doktor Elżbiety Puacz, za wkład w rozwój lubelskiego krwiodawstwa i prace na rzecz rozpowszechniania idei honorowego krwiodawstwa wśród mieszkańców regionu - czytamy w komunikacie nowej dyrektor RCKiK w Lublinie.

Małgorzat Orzech pracowała w RCKiK w Lublinie od marca 2009 roku, najpierw jako starszy asystent lekarza, kierownik Pracowni Nadzoru Transfuzjologicznego, a następnie zastępca dyrektora ds. medycznych (tę ostatnia funkcję pełniła od stycznia 2020 roku).

Oświadczenie wysłała także doktor Elżbieta Puacz. W dokumencie czytamy: -Szanowni Państwo,z uwagi na aktualny stan mojego zdrowia i brak możliwości udzielania indywidualnie odpowiedzi na pytania przedstawicieli mediów, niniejszym chciałabym Państwa poinformować o zaistniałej sytuacji dotyczącej mojej osoby.
Z informacji upublicznionych Komunikatem Ministerstwa Zdrowia wynika, że wolą Ministra Zdrowia zostałam odwołana z funkcji dyrektora Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie.  Nie znam jeszcze tekstu dokumentu i nie jestem w stanie udzielić informacji, jakie przyczyny legły u podstaw decyzji o odwołaniu mojej osoby z pełnionej funkcji. Mam nadzieję, iż po powrocie do zdrowia i otrzymaniu stosownych dokumentów będę w stanie poinformować Państwa o powyższym i zając stanowisko w tej sprawie.
 
W chwili obecnej pragnę podziękować wszystkim Krwiodawcom za wspaniałą współpracę. Cieszę się, że przy Was ja też mogłam uczestniczyć w niesieniu pomocy chorym. Od objęcia przeze mnie funkcji Dyrektora Centrum, dzięki zaangażowaniu Krwiodawców,  powiększyliśmy grono dawców o blisko 4 tysiące osób,  zaś o 13 % wzrosła liczba oddanych donacji, i   w tym roku pomimo pandemii ani jedna jednostka krwi nie została zakupiona z innego Centrum Krwiodawstwa, co stanowi o samowystarczalności zaopatrzenia w krew i jej składniki województwa lubelskiego.

Jako pierwsi w Polsce rozpoczęliśmy osoczoterapię i w ten sposób pomagaliśmy i pomagamy chorym na COVID-19.

Dziękuję też wszystkim Krwiodawcom za zaangażowanie i trud organizacji akcji terenowych. Dzięki nim mogliśmy dotrzeć do wielu miast, miasteczek i wiosek naszego województwa, tak by Dawcy w miejscu swego zamieszkania czy pracy, mogli podzielić się darem krwi. Dziękuję także Pracownikom RCKiK, zwłaszcza tym, którzy zaangażowali się w proces rozwoju naszego Centrum i wspierali wszelkie działania, dając z siebie bardzo dużo i adaptując się do koniecznych zmian. Dziękuję za każdy gest życzliwości, słowa wsparcia i zaangażowanie.

Nie moglibyśmy dotrzeć do wszystkich Dawców bez pomocy mediów, dlatego też składam wyrazy podziękowania dla Dziennikarzy i Operatorów kamer, którzy byli z nami na różnych akcjach terenowych oraz przekazywali apele do Dawców, okazując życzliwość i zrozumienie dla naszej pracy misyjnej. Dziękuję pracownikom Telewizji Lublin i Radia Lublin za zaproszenia na rozmowy, towarzyszenie w najważniejszych wydarzeniach oraz tworzenie programów, które pozwolą ocalić od zapomnienia historię RCKiK w Lublinie.

Zmienne są drogi ludzkiego życia, ale trzeba pamiętać, że nie mogą one zmieniać ludzkiego serca. Dzięki Krwiodawcom i dzięki mojej pracy w RCKiK zostałam Honorowym Dawcą Krwi i nim pozostanę, wspierając wspaniałą ideę Krwiodawstwa.  Do zobaczenia na kolejnych akcjach poboru krwi.

/bilgoraj.com.pl/







http://lubelskieonline.pl/wiadomosci/printnews.php?id=25644