Ruszają zapisy do samorządowych przedszkoli na rok szkolny 2020/2021
2020-02-14 09:34:01

Dziś (14 lutego), ruszają zapisy dzieci do samorządowych przedszkoli, na nowy rok szkolny 2020/2021. Prowadzone będą do 6 marca br. Do przedszkola mogą być przyjęte dzieci urodzone w rocznikach: 2014, 2015, 2016, 2017 oraz -w miarę wolnych miejsc - dzieci urodzone w miesiącach styczeń - marzec 2018 roku.


Jak wyjaśnia Małgorzata Motek, dyrektor Samorządowego Przedszkola Nr 3 podstawowym elementem rekrutacji jest złożenie przez rodziców - opiekunów prawnych dziecka specjalnego wniosku. Wnioski do przedszkola są dostępne w kancelariach placówek, a także na stronie internetowej przedszkola. Wypełniony i podpisany wniosek należy dostarczyć do placówki - informuje.

Przy rekrutacji dzieci do przedszkola brane są pod uwagę kryteria ustawowe przyjęć, a nie kolejność zgłoszeń. Te kryteria, zgodnie z informacją podaną przez Urząd Miasta Biłgoraj, przedstawiają się następująco:
1. wielodzietność rodziny kandydata 10 pkt;
2. niepełnosprawność kandydata 10 pkt;
3. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata 10 pkt,
4. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata 10 pkt,
5. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata 10 pkt,
6. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie 10 pkt,
7. objęcie kandydata pieczą zastępczą 10 pkt.

zapisy_do_przedszkoli.JPG

Ponadto - jak informuje biłgorajski Ratusz, pod uwagę brane będą także kryteria lokalne, w tym:
1. dzieci sześcioletnie, które mają obowiązek odbyć przygotowanie przedszkolne, zamieszkałe w odległości do 3 km od przedszkola, w którym złożony został wniosek o przyjęcie 10 pkt;
2. dzieci pięcioletnie, zamieszkałe w odległości do 3 km od przedszkola, do którego złożony został wniosek o przyjęcie 10 pkt;
3. dzieci, których rodzeństwo uczęszcza do tego przedszkola 4 pkt;
4. przedszkole znajduje się do 3 km od miejsca pracy rodziców 3 pkt;
5. przedszkole znajduje się do 3 km od miejsca zamieszkania innych opiekunów dziecka (dalszej rodziny wspomagającej rodziców w sprawowaniu opieki) 3 pkt;
6. rodzice kandydata są zatrudnieni lub prowadzą działalność gospodarczą na terenie Miasta Biłgoraj 2 pkt (należy załączyć dokument potwierdzający zatrudnienie).

W pierwszej kolejności będą przyjmowane dzieci zamieszkałe w Biłgoraju. Więcej informacji uzyskać można w poszczególnych biłgorajskich Przedszkolach Samorządowych, tj. w Samorządowym Przedszkolu Nr 1 przy ul. Długiej 84, Samorządowym Przedszkolu Nr 2 przy Alei 400-lecia 54 i Samorządowym Przedszkolu Nr 3 przy ulicy Sienkiewicza 17.

/bilgoraj.com.pl/
http://lubelskieonline.pl/wiadomosci/printnews.php?id=24174