Zebranie sprawozdawczo - wyborcze Osiedla Puszcza Solska
2019-04-15 19:49:43

W Szkole podstawowej Nr 3 w Biłgoraju zorganizowano dziś zebranie sprawozdawcze Rady Osiedla Puszcza Solska. Wzięło w nim udział ponad 40 osób, w tym przedstawiciele władz Miasta z Burmistrzem Januszem Rosłanem i Przewodniczącym Rady Miasta Andrzejem Łęckim na czele.


Spotkanie prowadził Jacek Patro, który był przewodniczącym Rady Osiedla. Jak przyznał rok temu zrezygnował z  pełnienia funkcji jednak jego wniosek nie został przyjęty. Nie przedstawił także formalnego sprawozdania z działalności Rady, bo jak przyznał, od roku nie uczestniczy w działalności Rady Osiedla. Mówił o podejmowanych na bieżąco działaniach. Wspomniał o wnioskach jakie składała Rada Osiedla do budżetu Miasta Biłgoraj. Wśród tych najważniejszych znalazły się m. in. te związane z przebudową ulicy Sienkiewicza czy ulicę Spokojną. Przewodniczący mówił także o opiniowaniu zmian nazw ulic. Mieszkańcy pytali jednak o konkretne działania i zrealizowane inwestycje.

rada_osiedla_puszcza_solska__1_.JPG

-Z racji innych podejmowanych inwestycji, budżet Miasta nie stać w chwili obecnej na przebudowę ulicy Spokojnej. W tym roku chcemy na ulicy spokojnej wykonać przynajmniej oświetlenie. To zabiegi radnych Andrzeja Łęckiego, Wojciecha Glenia i innych radnych Rady Miasta. Znana nam jest potrzeba wykonania ulic Sienkiewicza. Złożyliśmy wniosek o dofinansowanie przebudowy tej ulicy. Wraz z przebudową Sienkiewicza przebudowane będą  ulice Skłodowskie - Curie i Piaskowej. Liczymy, że uda nam się pozyskać środki z budżetu państwa. Postanowiliśmy także - na mocy specustawy - wydzielić ulicę boczną Krzeszowskiej. Obecnie jesteśmy na etapie wypłacania odszkodowań. W maju geodeta wskaże punkty graniczne. W tej chwili na tyle tylko stać budżet Miasta. Jeśli uzyskamy wsparcie na remont Sienkiewicza, to będzie to realizacja jednej z największych inwestycji tegorocznych w Mieście Biłgoraj - mówił w imieniu byłego przewodniczącego Rady Osiedla, Burmistrz Janusz Rosłan.

rada_osiedla_puszcza_solska__3_.JPG

Mieszkańcy podnosili kwestię uciążliwości oczyszczalni ścieków, która dokucza mieszkańcom ulicy Krzeszowskiej, Kościuszki. Podkreślali, że to palący problem, który należy rozwiązać jak najszybciej. Podkreślano, że część Osiedla Puszcza Solska ma duży problem z zapachami, jakie w zależności od pogody i ciśnienia atmosferycznego wydobywają się z miejskiej oczyszczalni. -Oczyszczalnia jest własnością PGK, który jest spółka miejską. My musimy nasze działania prowadzić racjonalnie. W tej chwili realizuje warty około 20 mln zł projekt dotyczący kwestii odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych. jest projekt przebudowy oczyszczalni, ale szacowany jest on na kwotę 25 mln zł. W tej chwili nas na to nie stać. PGK nie może także wziąć kredytu na to zadanie. Myślę, że w chwili obecnej jest to niemożliwe. Czekamy na ewentualne programy, które pozwolą dofinansować tego typu przedsięwzięcia ze środków zewnętrznych. Wówczas w tych kosztach mógłby partycypować budżet Miasta. W tej chwili, powtórzę to jeszcze raz, modernizacja oczyszczalni ścieków przekracza nasze możliwości finansowe - mówił Burmistrz Janusz Rosłan.

adam_balicki.JPG
Adam Balicki

Ze zgłoszonych do Rady Osiedla 18 osób, radnymi wybranych zostali: Wojciech Gleń, Magdalena Rekiel, Piotr Strzałka, Adam Balicki, Marcin Holko, Wojciech Łokaj, Paulin Czerw, Beata Strzałka, Stanisław Wujec, Teresa Maziarczyk, Edyta Bednarczuk, Marta Blacha, Ryszard Kozdra, Marta Grzybowska i Teresa Filist. na funkcje przewodniczącego zgłoszono dwie kandydatury Magdaleny Rekiel i Adama Balickiego. decyzja Rady Osiedla przewodniczącym Rady został Adam Balicki.

/bilgoraj.com.pl/http://lubelskieonline.pl/wiadomosci/printnews.php?id=22289