Odpowiedź Burmistrza Miasta Biłgoraj, Janusza Rosłana dla Pana Piotra Szeligi
2018-10-11 11:46:47

Odpowiedź Burmistrza Miasta Biłgoraj, Janusza Rosłana dla Pana Piotra Szeligi na jego zarzuty w opublikowane w artykule ostatnim artykule Piotr Szeliga pyta o wiceburmistrza Biłgoraja.


Szanowni Państwo,
Szanowny Panie Pośle,

W związku z artykułem zamieszczonym na Portalu Internetowym bilgoraj.com.pl w dniu 8 października 2018 r. informuję, że istotnie nastąpiło rozwiązanie stosunku pracy w związku  z przejściem na emeryturę Zastępcy Burmistrza Miasta Michała Deca oraz jego ponowne powołanie na tę samą funkcję. Zgodnie z art. 38 ust.3 pkt 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych każdemu pracownikowi przechodzącemu na emeryturę  należna jest odprawa w wysokości 6 miesięcznego wynagrodzenia. W przypadku Zastępcy Burmistrza Miasta wyniosła ona 50 640,00 zł brutto (41 525,00 netto). Dokładnie na tej samej zasadzie wypłacane są od wielu lat odprawy emerytalne wszystkim pracownikom samorządowym  w całej Polsce. Przepis prawa ma charakter bezwzględny i każdy pracodawca zobowiązany jest do jego stosowania, o czym Pan jako były parlamentarzysta winien doskonale wiedzieć. Nie ma również znaczenia, w którym momencie mój zastępca przeszedłby na emeryturę, gdyż odprawa wyliczona zgodnie z ustawą, tak czy inaczej byłaby należna.

Nieprawdą jest, że po ponownym rozwiązaniu stosunku pracy Zastępca Burmistrza otrzyma kolejną odprawę, gdyż takowa jest wpłacana wyłącznie 1 raz. Nie otrzyma również  3 miesięcznego wynagrodzenia, ponieważ taka odprawa, zgodnie z art. 40 ustawy  o pracownikach samorządowych, przysługuje wyłącznie burmistrzowi, o czym również powinien Pan wiedzieć.
Należy podkreślić, że aby nabyć prawo do emerytury i skorzystać z innych przywilejów z tym związanych trzeba osiągnąć wiek 65 lat. W przypadku burmistrza Michała Deca warunek ten został spełniony. Przepracował on również w swoim życiu ponad 42 lata, w tym 12 w Urzędzie Miasta Biłgoraj.
Zgodnie z wolą ustawodawcy  nie ma żadnych przeciwwskazań, aby osoba korzystająca  z przywileju emerytalnego, nie mogła podjąć kolejnej pracy. Natomiast decyzja w sprawie powołania swojego zastępcy należy wyłącznie do burmistrza. Nie trzeba długo myśleć, by zrozumieć, że powoływanie innego zastępcy na okres 4 miesięcy przed zakończeniem kadencji byłoby nieracjonalne i  mijałoby się z logiką, zwłaszcza w okresie gdy rozstrzyga się sprawa dofinansowania Rewitalizacji Placu Wolności, gdy zbliżały się terminy na składanie do Wojewody wniosków o dofinansowanie budowy dróg,  czy też w trakcie projektowania  i wykonywania kolejnych inwestycji,  które nadzorowane były przez cały czas właśnie przez burmistrza Michała Deca.
Jest dla mnie trudnym do zrozumienia, że po raz kolejny, w celu zdyskredytowania mnie  w oczach mieszkańców Biłgoraja, cynicznie atakowani i piętnowani są moi współpracownicy, w sytuacji gdy nie doszło do postępowania niezgodnego z prawem. Czy naprawdę tak trudno jest dostrzec efekty pracy Pana Michała Deca? Przecież to on, na równi ze mną, odpowiadał za pozyskiwanie środków zewnętrznych oraz za wykonywane inwestycje. Czy kampania wyborcza winna się toczyć wokół należnej i wypracowanej odprawy emerytalnej jednego  z pracowników Urzędu Miasta?
Skoro jest to dla Pana takie oburzające, to będąc posłem mógł Pan przecież zainicjować stosowne zmiany ustawowe ograniczające przywileje osób przechodzących na emeryturę po wielu dziesiątkach lat pracy.

roslan_janusz_burmistrz.JPG

Pisze Pan również cyt.: „Skoro przykładowo pan burmistrz Rosłan nie był w stanie sam pracować dwa miesiące, to co byłoby gdyby wiceburmistrz emeryt miał zwolnienie lekarskie np. półroczne? Ja rozumiem, że 16 lat pracy na urzędzie burmistrza może zmęczyć człowieka  i wypalić” .
A ja zadałbym pytanie, co by było gdybym to ja musiał skorzystać z dłuższego zwolnienia z powodu np. nieszczęśliwego wypadku i pozostawiłbym Urząd i całe miasto bez osoby mającej rozeznanie i doświadczenie w pracy urzędu? Czy wtedy Pan Piotr Szeliga nie zarzuciłby mi braku odpowiedzialności za 27 tysięczne miasto, albo powołania na funkcję zastępcy osoby bez żadnego doświadczenia i rozeznania w bieżących sprawach?
Pańskie wskazanie na 16 lat mojej pracy przywołuje we mnie pewne skojarzenie z bilbordem umieszczonym przy jednym z supermarketów. Autor i sponsor bilbordu również wypominał mi 16 lat pracy i apelował o ustąpienie ze stanowiska, a później podliczył moje dochody  w tym okresie na 1,6 mln złotych. Nie miał przy tym odwagi podpisać się pod treścią apelu  o moje odejście. Pomijam już fakt elementarnego braku kultury i wychowania przy zastosowaniu formy, w jakiej autor zwraca się do 55-letniej osoby. Natomiast bardzo sprytnie zamieszczanymi hasłami manipuluje on opinią publiczną. Bo trzeba przyznać, że napis o treści Janusz zarobił w ciągu 16 lat ok. 1,6 mln złotych robi ogromne wrażenie. Na pewno dużo większe, niż gdyby autor napisał, że burmistrz brał na rękę średnio 5 555 zł miesięcznie. A to przecież to samo. Nie jest to oczywiście mała kwota, dla wielu nieosiągalna,  ale  o zawrót głowy  też chyba nie przyprawia. Więcej otrzymują parlamentarzyści, których odpowiedzialność jest znacznie mniejsza, a którym oprócz pensji lub diety poselskiej przysługuje zwrot kosztów przelotów samolotami, przejazdu prywatnymi samochodami, noclegów w luksusowych hotelach, telefonów komórkowych itd. Wiadomo też, że niektórzy z nich rażąco nadużywali należnych im przywilejów i praw.

Nie chcę dalej wchodzić w polemikę, gdyż nie lubię dyskusji na takim poziomie. W prowadzonej kampanii wyborczej nie obraziłem żadnego z moich kontrkandydatów i chciałbym w spokoju dotrwać do jej końca, pozwalając mieszkańcom na dokonanie właściwego wyboru. Dziękuję Panom Jackowi Piskorskiemu i Wojciechowi Gleniowi za to, że potrafią z honorem cechującym prawdziwych mężczyzn, prowadzić kampanię  i przekonywać mieszkańców atutami swoich programów. Wszyscy czterej zdajemy sobie sprawę, że tylko jeden z nas może wygrać wybory, ale chyba ważniejszym od wyborczego zwycięstwa jest, a przynajmniej powinno być to, aby zachować honor i twarz oraz móc sobie spojrzeć w oczy. Warto być przyzwoitym, naprawdę warto!

Janusz Rosłan
Burmistrz Miasta Biłgoraj

http://lubelskieonline.pl/wiadomosci/printnews.php?id=21075