Rada Osiedla 'Nadstawna' złożyła sprawozdanie
2018-03-13 19:12:15

Podczas zebrania sprawozdawczego, które odbyło się 13 marca br., radni rady Rady Osiedla "Nadstawna" udzielili absolutorium Zarządowi Osiedla. Nim to się jednak stało przewodnicząca Rady Krystyna Różaniecka przedłożyła sprawozdanie.


Jak poinformowała, działalność Rady opierała się na zgłaszaniu wniosków i uwag mieszkańców władzom Miasta. Konkretne wypracowane wnioski były przekazywane Burmistrzowi Biłgoraja, bądź zgłaszane na sesji Rady Miasta. -Na zebraniu sprawozdawczym w 2017 roku, zgłoszono do realizacji 17 wniosków, z których zrealizowano 10. Naszym wspólnym sukcesem jest realizacja - z budżetu obywatelskiego roku 2017 - zadania pn. "Łączymy pokolenia - siłownia dla dzieci, dorosłych i seniorów". Przetarg na wykonawcę zadania został ogłoszony w trzech terminach, a wykonawca został wyłoniony dopiero późnym latem ubiegłego roku. Z racji pogorszenia się warunków atmosferycznych prace zostały przerwane. Pragnę jednak uspokoić mieszkańców, prace zostaną wznowione wiosną i powinny być ukończone przed wakacjami - mówiła Krystyna Różańska.

rada_osiedla_nadstawna__1_.JPG

Poinformowała także o tym, że wystąpiła - w imieniu Rady Osiedla - do naszych posłów i dużych firm o wsparcie zakupu dodatkowych urządzeń fitness, prosząc by ew. środki przekazywać na konto Urzędu Miasta Biłgoraj z dopiskiem "RO Nadstawna". W sprawozdaniu znalazła się także informacja o wnioskach jakie Rada Osiedla złożyła do zeszłorocznego rocznego budżetu Miasta Biłgoraj. Wśród niezrealizowanych przewodnicząca wymieniła m. in. kwestie przywrócenia stanu posiadania i wybudowanie zatoki parkingowej przy ul. Nadstawnej 9 (wniosek zgłaszany od kilku lat), ułożenie chodnika wzdłuż bloku Nr 7 i 9 na ulicy Nadstawnej, wymienienie oświetlenia na ulicy Nadstawnej oraz przebudowę skrzyżowania ulicy Nadstawna i Lubelskiej.

rada_osiedla_nadstawna__2_.JPG

Osiedle "Nadstawna", to jedno z największych biłgorajskich blokowisk, stąd na zebraniu obecny był prezes Spółdzielni Mieszkaniowej "Łada" w Biłgoraju. Władze Miasta reprezentowali Burmistrz i Wiceburmistrz oraz Wiceprzewodniczący Rady Miasta oraz radni Rady Miasta. Obecni byli także przedstawiciele Policji i Straży Miejskiej, z zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Biłgoraju Markiem Jamrozem. Otwierając dyskusję, przewodnicząca mówiła: -Szanowni Państwo uprzejmie proszę korzystając z obecności przedstawicieli władz Miasta, władz Spółdzielni Mieszkaniowej oraz Policji i Straży Miejskiej o podnoszenie ważnych tematów dotyczących naszego Osiedla, czekamy na postulaty i wnioski.

rada_osiedla_nadstawna__3_.JPG

Podczas zebrania doszło do wymiany zdań miedzy osiedlowym radnym Leszkiem Grabowskim, a przewodniczącą Krystyną Różaniecką. Poszło o wydatkowanie środków z budżetu Rady Osiedla, na banery reklamujące wniosek (zmiana oświetlenia ulicy Nadstawnej), który do budżetu obywatelskiego złożyła nie Rada Osiedla, a dwie jej członkinie - Krystyna Różaniecka i Dorota Bernaś. Radny Grabowski kwestionował zasadność wydatkowania tych środków. temperaturę dyskusji próbował łagodzić Burmistrz i Wiceburmistrz, podnosili, że w tym przypadku nie może być mowy o niezasadności wydatkowania środków. Podkreślali, że ewentualnie osiedlowi radni, gdy uznają, że środki były wydatkowanie niezgodnie z ich wolą, mogą Zarządowi Osiedla nie udzielić absolutorium. Janusz Rosłan mówił o budżecie inwestycyjnym Miasta. Cześć swego wystąpienia poświęcił konieczności przebudowy skrzyżowania ulic Nadstawnej i Lubelskiej. Z koli prezes Aleksander Bełżek,mówił o tym jakie inwestycje Spółdzielnia Mieszkaniowa "Łada" w budynkach wielorodzinnych Osiedla Nadstawna zrealizowała.

http://lubelskieonline.pl/wiadomosci/printnews.php?id=19743