Strona glowna

Sobota, 19 października 2019, Do końca roku 73 dni Imieniny: Michaliny, Michała, Piotra

Wiadomosci

Gminy Tarnogród, Księżpol, Łukowa i Obsza są obszarem objętym ograniczeniami

Dodane: red Data: 2019-08-28 20:56:57 (czytane: 2549)  Wersja do druku

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń (ASF), Powiatowy Lekarz Weterynarii w Biłgoraju podaje do publicznej wiadomości rozporządzenie w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń w części Powiatu Biłgorajskiego.

Określa się obszar skażony (oznaczony kolorem czerwonym) afrykańskim pomorem świń wokół przypadku ASF, obejmujący:
1. w Gminie Tarnogród miejscowości: Tarnogród, Różaniec, Wola Różaniecka, Luchów Górny;
2. w Gminie Księżpol miejscowości: Korchów Pierwszy, Korchów Drugi, Zawadka, Budzyń, Marianka, Przymiarki, Rakówka;
3. w Gminie Łukowa miejscowości: Szarajówka, Chmielek, Pisklaki, Łukowa;
4. w Gminie Obsza miejscowości: Wola Obszańska, Babice, Dorbozy.

Na obszarze skażonym (oznaczonym kolorem czerwonym) zakazuje się:
1. przywożenia do gospodarstwa i wywożenia z gospodarstwa świń bez zgody właściwego Powiatowego Lekarza Weterynarii w Biłgoraju;
2. wyprowadzania świń z pomieszczeń, w których są przetrzymywane;
3. wynoszenia i wywożenia świń i materiału biologicznego świń poza ten obszar w celu handlu;
4. uboju świń na własny użytek bez poinformowania właściwego Powiatowego Lekarza Weterynarii w Biłgoraju o tym fakcie w celu przeprowadzenia badania przed ubojowego;
5. wywożenia z gospodarstwa padłych świń do zakładów utylizacyjnych bez uprzedniego poinformowania właściwego Powiatowego Lekarza Weterynarii w Biłgoraju o tym fakcie w celu pobrania prób do badań laboratoryjnych w kierunku afrykańskiego pomoru świń;
6. prowadzenia targów, wystaw, pokazów i konkursów zwierząt z udziałem świń;
7. czasowo prowadzenia polowań i odłowów zwierząt łownych na części obwodów łowieckich znajdujących się na obszarze skażonym tj. w obwodach: 326, 327, 328, 320, 321 za wyjątkiem polowań   na podstawie indywidualnej zgody na odstrzał wydanej przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Biłgoraju.

Informacja dla hodowców świń z obszarów objętych ograniczeniami
W dniu 23 sierpnia 2019 roku, opublikowana została Decyzja Wykonawcza Komisji Europejskiej z dnia 22 sierpnia 2019 roku zmieniająca załącznik do decyzji wykonawczej 2014/709/UE w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich. Gminy Tarnogród, Księżpol, Łukowa i Obsza zostały wymienione w części II załącznika ww. decyzji i zostały obszarem objętym ograniczeniami (strefa czerwona), na którym:

Przemieszczanie świń w obrębie strefy czerwonej możliwe jest między gospodarstwami i do ubojni bez przeprowadzania badań laboratoryjnych. Świnie mogą zostać ubite w rzeźni znajdującej się w strefie „czerwonej”, a mięso po uboju znakowane jest znakiem w kształcie koła, i jego dystrybucja musi być ograniczona wyłącznie do obszaru RP.

afrykanski_pomor_swin.jpg

Przemieszczanie świń poza obszar strefy „czerwonej” możliwe jest do rzeźni położonej poza obszarami objętymi ograniczeniami, wyłącznie po spełnieniu następujących wymagań:
- świnie wywożone do rzeźni muszą przebywać na terenie danego gospodarstwa nieprzerwanie minimum 30 dni,
- żadne inne świnie nie mogą być wprowadzane do tego stada w ciągu ostatnich 30 dni,

- należy przeprowadzić badanie laboratoryjne krwi stada w kierunku afrykańskiego pomoru świń w ciągu 7 dni przed planowanym przemieszczeniem,

- po uzyskaniu zgody Powiatowego Lekarza Weterynarii w Biłgoraju świnie poddaje się badaniu klinicznemu w kierunku wystąpienia objawów afrykańskiego pomoru świń oraz wystawiane jest świadectwo zdrowia. Świadectwo musi być wystawione nie wcześniej niż 24 godziny przed przemieszczeniem świń z gospodarstwa. Świadectwo ważne jest 48 godzin.

Ubój świń w celu pozyskania mięsa na użytek własny w obszarze objętym ograniczeniami:
- zgłoszenie w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Biłgoraju zamiaru uboju świń w celu pozyskania mięsa na użytek własny musi być złożone nie później niż 24 godziny przed planowanym ubojem.
- ubojowi można poddać tylko te świnie, które znajdują się w tym gospodarstwie nie krócej niż 30 dni.
- przed ubojem urzędowy lekarz weterynarii musi przeprowadzić badanie przedubojowe świń na terenie gospodarstwa.
- po uboju świnie poddaje się badaniu poubojowemu tusz świń na terenie gospodarstwa (w tym badanie w kierunku włośni).

/bilgorajski.pl/

Przeczytaj również:
Zawody Wojewódzkie "Lekkoatletyka dla Każdego” (2019-10-18 19:40:54) - Komentarzy:(0)
Wyższe środki na działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej (AUDIO) (2019-10-18 19:31:27) - Komentarzy:(0)
XVI Biłgorajski Przegląd Twórczości Muzyczno - Teatralnej Osób Niepełnosprawnych (FOTO) (2019-10-18 17:50:54) - Komentarzy:(0)
Uczennica Katolickiego Liceum na podium ogólnopolskiego konkursu plastycznego (2019-10-18 16:56:44) - Komentarzy:(0)
W Biłgoraju odbyła się piąta debata oxfordzka (2019-10-17 15:04:45) - Komentarzy:(2)
Dzień Edukacji Narodowej w Biłgoraju. Burmistrz Miasta nagrodził dyrektorów i nauczycieli szkół i przedszkoli (2019-10-17 14:59:24) - Komentarzy:(1)
Powrót na szczyt! (2019-10-17 14:06:55) - Komentarzy:(1)
Nominacja do koncertu galowego w rękach Kuby (2019-10-16 13:08:12) - Komentarzy:(0)
Nowa fala oszustw „na ZUS” w internecie (2019-10-15 12:55:43) - Komentarzy:(4)
Aranżacja wnętrz - wesele w stodole (2019-10-15 12:33:43) - Komentarzy:(0)


  Komentarze (0)
     

Uwaga: Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy.
Imię:
Email:
Twój komentarz:

HTML = wył
X-code = wł

X-Kody:
  • [email]nazwa@domena.pl[/email]
  • [url]www.strona.pl[/url]
  • [b]pogrubiony[/b]
  •  

    Copyright © 2006 LubelskieOnline.pl