Strona glowna

Niedziela, 16 czerwca 2019, Do końca roku 198 dni Imieniny: Aliny, Anety, Benona

Wiadomosci

Rozliczenie PIT pracownika na etacie

Dodane: red Data: 2019-04-15 15:18:54 (czytane: 587)  Wersja do druku

Jednym z podstawowych sposobów w jaki Polacy zarabiają, jest praca w ramach umowy o pracę. Zgodnie z aktualnymi danymi statystycznymi, a dokładniej według danych badania aktywności ekonomicznej ludności, osoby aktywne zawodowo stanowiły w Polsce w IV kwartale 2018 roku 56,1% ludności w wieku 15 lat i więcej.

Coraz większa część tych osób pracuje lub chciałaby pracować w ramach najstabilniejszej formy zatrudnienia, jaką jest umowa o pracę. Należy jednak pamiętać, że pomimo tego, że przy stosunku pracy większość obowiązków przejmuje na siebie pracodawca – nie może on za podatnika rozliczyć jego indywidualnej deklaracji PIT.

Podstawy prawne i formularze
Dla większości podatników, którzy uzyskali przychody wyłącznie z umowy o pracę, odpowiednim formularzem do wypełnienia będzie PIT-37. Jest to deklaracja dla podatników, do których zastosowanie ma art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych i którzy spełnili odpowiednie warunki w danym roku podatkowym. W przypadku PIT 2019 są to:
- Uzyskiwanie przychodów ze źródeł położonych na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej;
- Podlegających opodatkowaniu na zasadach ogólnych;
- Przy zastosowaniu skali podatkowej;
- Wyłącznie za pośrednictwem płatnika lub innych podmiotów obowiązanych do sporządzenia imiennej informacji o wysokości tych dochodów (przychodów).

Na formularzu PIT-37 w 2019 roku będą się więc rozliczać nie tylko osoby zatrudnione w ramach umowy o pracę, ale również osoby osiągające przychody z innych tytułów stosunku służbowego, pracy nakładczej, emerytur, rent, świadczeń przedemerytalnych, zasiłków przedemerytalnych, należności z tytułu członkostwa w spółdzielniach, zasiłków pieniężnych, stypendiów, działalności wykonywanych osobiście takich jak: umów zlecenia, kontraktów menadżerskich, zasiadania w radach nadzorczych, pełnienia obowiązków społecznych, przychodów z praw autorskich i innych praw majątkowych, świadczeń wypłacanych z Funduszu Pracy, Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, należności za prace tymczasowo aresztowanych lub skazanych, czy należności z tytułu umów aktywizacyjnych.

e_pit__1_.jpg

Co więcej, ustawodawca wprowadził katalog wyłączeń dla rozliczenia PIT 2019 na formularzu PIT-37. W związku z tym, formularz PIT-37 może być przeznaczony dla podmiotów, które:
- NIE prowadziły pozarolniczej działalności gospodarczej oraz działów specjalnych produkcji rolnej opodatkowanych na zasadach ogólnych przy zastosowaniu skali podatkowej;
- NIE są obowiązane doliczać do swoich uzyskanych dochodów dochodów małoletnich dzieci;
- NIE obniżają dochodów o straty z lat ubiegłych;
- NIE odliczają tzw. minimalnego podatku dochodowego, o którym mowa w art. 30g ustawy;
- NIE odliczają tzw. minimalnego podatku dochodowego.

Wspólne rozliczenie PIT z małżonkiem
Znajomość zasad kierujących możliwością wykorzystania formularza PIT-37, jest szczególnie ważna
w przypadku jeżeli podatnik myśli o rozliczeniu wspólnie z małżonkiem. O ile jego zasady rozliczania się przy pracy w ramach etatu są dość jasne, to małżonek nie musi pracować wyłącznie na umowę
o pracę. W każdym jednak wypadku, aby rozliczyć się wspólnie w ramach PIT-37, oboje muszą spełniać wymogi dla tego formularza. Brak spełnienia norm, nie oznacza automatycznego braku możliwości wspólnego rozliczenia PIT 2019 – w takich sytuacjach może okazać się, że małżonkowie będą mogli rozliczyć się razem, ale na innym formularzu - np. PIT-36.

e_pit__2_.jpg

Łączne opodatkowanie małżonków uregulowane jest w art. 6 ust 2 ustawy o podatku dochodowym. O tego rodzaju rozliczenie mogą starać się małżonkowie, którzy:
- podlegają nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu;
- pozostawali w związku małżeńskim przez cały rok podatkowy (obecnie PIT za 2018 rok);
- między którymi istnieje przez cały rok podatkowy wspólność majątkowa;
- do których nie mają zastosowania przepisy o podatku liniowym (art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych);
- do których nie mają zastosowaniu przepisy o zryczałtowanym podatku dochodowym;
- do których nie mają zastosowania przepisy o podatku tonażowym;
- do których nie mają zastosowania przepisy o aktywizacji przemysłu okręgowego i przemysłów komplementarnych.

Wniosek o rozliczenie wspólne, może wyrazić w imieniu obojga podatników jeden małżonek - robi to bezpośrednio na druku PIT.

Formy składania PIT
Formularz PIT-37 stanowiący jeden z najpopularniejszych druków podatkowych, składa się w terminie od 15 lutego do 30 kwietnia, roku następującego po danym roku podatkowym. W praktyce oznacza to, że za rok 2018 podatnik rozliczy PIT 2019 do 30 kwietnia 2019 roku. Może to zrobić na dwa różne sposoby. Tradycyjnie - papierowo lub elektronicznie – za pomocą aplikacji do wypełniania e-PIT lub usługi „Twój e-PIT”.

Podsumowanie i rekomendacje
Osoby pracujące w ramach umowy o pracę, najczęściej na co dzień nie interesują się kwestiami finansowymi czy księgowymi. Zaliczki na podatek oraz odpowiednie zobowiązania wobec Zakładu Ubezpieczeń są (albo przynajmniej powinny być w mniemaniu pracownika) odprowadzane na bieżąco przez odpowiednie działy kadrowe i finansowe pracodawcy. Nie zmienia to jednak faktu, że roczne, indywidualne zeznanie podatkowe składa podatnik - czyli pracownik, a nie pracodawca. Nowością w tym zakresie ma być możliwość rozliczenia podatników PIT-37 automatycznie przez organy skarbowe za pomocą usługi Twój e-PIT - program jednak dopiero startuje.

* Artykuł sponsorowany

Przeczytaj również:
A jednak Trzy (2019-06-16 07:36:36) - Komentarzy:(0)
"Przyjaciele Oblubieńca" zjechali do Górecka Kościelnego (FOTO) (2019-06-15 22:15:45) - Komentarzy:(0)
Podsumowano projekt "Edukacja rowerowa 2.0" (2019-06-14 19:32:37) - Komentarzy:(0)
Szkoli Ukraińców (2019-06-14 16:29:41) - Komentarzy:(0)
Ogólnopolski sukces ucznia ONZ-etu (2019-06-15 06:28:10) - Komentarzy:(0)
Podsumowania Roku Sportowego w Powiecie Biłgorajskim (WYNIKI) (2019-06-14 14:44:35) - Komentarzy:(12)
Sukces młodych fizyków z "Budowlanki" (2019-06-14 13:44:48) - Komentarzy:(1)
Kolarze BSK Miód Kozacki z kolejnymi sukcesami na ogólnopolskich zawodach kolarskich Majka Days (2019-06-14 09:40:07) - Komentarzy:(0)
Gala finałowa „Spotkań z poezją” (WYNIKI) (2019-06-13 22:13:53) - Komentarzy:(0)
Radni udzielili Burmistrzowi Biłgoraja absolutorium (2019-06-13 16:34:47) - Komentarzy:(7)


  Komentarze (0)
     

Uwaga: Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy.
Imię:
Email:
Twój komentarz:

HTML = wył
X-code = wł

X-Kody:
  • [email]nazwa@domena.pl[/email]
  • [url]www.strona.pl[/url]
  • [b]pogrubiony[/b]
  •  

    Copyright © 2006 LubelskieOnline.pl