Strona glowna

Środa, 14 listopada 2018, Do końca roku 47 dni Imieniny: Emila, Laury, Rogera

Wiadomosci

Posypmy głowy popiołem

Dodane: red Data: 2018-02-14 06:26:59 (czytane: 1564)  Wersja do druku

Posypmy głowy popiołem, uderzmy przed Panem czołem; zapustne śmiechy na stronę, cierniową wijmy koronę... Posypmy głowy popiołem, z Chrystusem nieśmy krzyż społem, abyśmy z Nim zmartwychwstali i hymn Mu chwały śpiewali.

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza (Mt 6, 1 - 6 .16 - 18):
Jezus powiedział do swoich uczniów: „Strzeżcie się, żebyście uczynków pobożnych nie wykonywali przed ludźmi po to, aby was widzieli; inaczej nie będziecie mieli nagrody u Ojca waszego, który jest w niebie.
Kiedy więc dajesz jałmużnę, nie trąb przed sobą, jak obłudnicy czynią w synagogach i na ulicach, aby ich ludzie chwalili. Zaprawdę powiadam wam: ci otrzymali już swoją nagrodę. Kiedy zaś ty dajesz jałmużnę, niech nie wie lewa twoja ręka, co czyni prawa, aby twoja jałmużna pozostała w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie.
Gdy się modlicie, nie bądźcie jak obłudnicy. Oni lubią w synagogach i na rogach ulic wystawać i modlić się, żeby się ludziom pokazać. Zaprawdę powiadam wam: otrzymali już swoją nagrodę. Ty zaś gdy chcesz się modlić, wejdź do swej izdebki, zamknij drzwi i módl się do Ojca twego, który jest w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie.
Kiedy pościcie, nie bądźcie posępni jak obłudnicy. Przybierają oni wygląd ponury, aby pokazać ludziom, że poszczą. Zaprawdę powiadam wam: już odebrali swoją nagrodę. Ty zaś gdy pościsz namaść sobie głowę i umyj twarz, aby nie ludziom pokazać, że pościsz, ale Ojcu twemu, który jest w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie”.


Znaczenie Środy Popielcowej i gestu posypania popiołem:
Środa Popielcowa rozpoczyna w Kościele katolickim okres Wielkiego Postu. Jest to czterdziestodniowy czas przygotowania, który prowadzi do Triduum paschalnego, pamiątki męki, śmierci i zmartwychwstania Pana, sedna tajemnicy naszego zbawienia. W pierwszych wiekach Kościoła był to okres, gdy ludzie, którzy usłyszeli i przyjęli przesłanie Chrystusa, zaczynali, krok za krokiem, swoją wędrówkę wiary i nawrócenia, by otrzymać sakrament chrztu. Było to zbliżanie się do Boga żywego i inicjacja do wiary, następujące stopniowo, poprzez wewnętrzną przemianę katechumenów, a więc tych, którzy pragnęli stać się chrześcijanami i przyłączyć się do Chrystusa i do Kościoła.

Surowy znak posypania głów popiołem, któremu towarzyszy Chrystusowe wezwanie: Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię! (Mk 1, 15) - przypomina każdemu człowiekowi jego kondycję grzesznika oraz potrzeba pokuty i nawrócenia. Żyjąc wiarą człowiek uświadamia sobie, że zachęta do odrzucenia zła i czynienia dobra jest darem Boga, od którego pochodzi wszelkie dobro dla życia człowieka. Wszystko ma swój początek w bezinteresownej inicjatywie Boga, który stworzył nas do szczęścia i wszystko ukierunkowuje ku prawdziwemu dobru. Swą łaską uprzedza On nasze pragnienie nawrócenia się i wspiera nasze wysiłki zmierzające do pełnego przylgnięcia do Jego zbawczej woli.

sroda_popilcowa.JPG

Komentarz do Ewangelii:
Jezus, zapraszając nas, byśmy trwali przy Nim, czuwając i modląc się, domaga się również, byśmy miłowali Go w naszych braciach, i przypomina nam, że «wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili» (Mt 25, 40). Owocem głębokiego przeżywania Wielkiego Postu będzie zatem większa, powszechna miłość.

Modlitwa, post, jałmużna te trzy praktyki pokutne kojarzą nam się bardzo mocno z Wielkim Postem. Jezus jednak widzi w tym wielkie niebezpieczeństwo, że będzie się je wykonywało nie po to by jeszcze bardziej nawiązać łączność z Bogiem, ale by pokazać się drugiemu człowiekowi. Ten problem nie tylko dotyczy czasów Jezusa, my dziś także możemy celebrować akty współczucia dla innych, dobroci dla drugiego człowieka, ale może to wypływać z fałszywych motywacji.

Religijność to nie inwestowanie tutaj na ziemi w konkretne aktywa w banku niebieskim. Nie powiększa się konta w niebie poprzez hojne datki tutaj na ziemi. Odpłatą, jaką człowiek otrzymuje za uczynki pobożne to coraz głębsza relacja osobista i wewnętrzna z Bogiem. Pielęgnowana każdego dnia okaże się pełna i doskonała dopiero na sądzie. Ona nadaje wartość działaniu człowieka, nawet jeśli różni się zewnętrznie od pobożnych praktyk synagogi.

Jezus ustawia czyny pobożne we właściwej perspektywie. Nie mają one znaczenia, jeśli u ich podstaw nie leży szczery, oparty na wierze związek z Bogiem i innymi ludźmi. Chrystus nie atakuje żadnej grupy, czy praktyce postów, ale deformacji dokonywaną przez instrumentalizację. W poście musi wybrzmiewać żal z powodu odejścia od Prawa i prowadzić do autentycznego nawrócenia. Odwodzi ludzi od takiego uzewnętrzniania wiary, w której Bóg jest traktowany tylko zewnętrznie, gdzie nie ma miejsca na wewnętrzną relację wobec Boga.

Akt obmycia twarzy i namaszczenia głowy oliwą ukazuje prawdzie oblicze postu, gdzie człowiek dzieli się swoim smutkiem z Ojcem niebieskim. Już prorok Izajasz nauczał, że nałożenie wora pokutnego, posypanie głowy popiołem, umartwienie się przez post są bez znaczenia, jeżeli pokutujący nie starał się zaspokoić potrzeb uciśnionych, ulżyć niedoli głodnych i bezdomnych. Prawdziwym obłudnikiem jest ten, kto powstrzymuje się od pokarmów, ale nie powstrzymuje się od złych uczynków.

/ks. Sławomir Korona/
Foto: Archiwum

Przeczytaj również:
Wojewódzkie zawody strzeleckie w Biłgoraju (FOTO, WYNIKI) (2018-11-14 15:20:14) - Komentarzy:(0)
Udane dni Ubezpieczonego w Regionie (2018-11-14 12:11:44) - Komentarzy:(0)
Obywatelskie ujęcie nietrzeźwego kierowcy (2018-11-14 11:50:29) - Komentarzy:(0)
W Budowlance rozmawiali o transplantacjach (2018-11-14 08:45:33) - Komentarzy:(0)
Pomnik NSPJ na 100-lecie niepodległości (2018-11-13 19:20:16) - Komentarzy:(1)
Debaty liderów przyszłości w Biłgoraju (FOTO, WYNIKI) (2018-11-13 17:53:49) - Komentarzy:(0)
Rękodzieło ludowe na Roztoczu (FOTO) (2018-11-13 16:55:49) - Komentarzy:(0)
Jaką moc powinna mieć żarówka do piekarnika? (2018-11-13 16:19:04) - Komentarzy:(0)
Ekstrakt z ajuga reptans - naturalny środek w walce z chorobami skóry (2018-11-13 14:11:25) - Komentarzy:(0)
Sukcesy uczennic ONZ-etu w konkursie czytelniczym (2018-11-13 13:49:01) - Komentarzy:(0)


  Komentarze (0)
     

Uwaga: Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy.
Imię:
Email:
Twój komentarz:

HTML = wył
X-code = wł

X-Kody:
  • [email]nazwa@domena.pl[/email]
  • [url]www.strona.pl[/url]
  • [b]pogrubiony[/b]
  •  

    Copyright © 2006 LubelskieOnline.pl