Strona glowna

Wtorek, 27 października 2020, Do końca roku 65 dni Imieniny: Iwony, Noemi, Szymona

Strona glówna > Katalog Firm >

Dom Pomocy Społecznej w Teodorówce

Teodorówka 1
23-400 Biłgoraj
tel. (84) 686 06 44
Powiat: biłgorajski

Dom Pomocy Społecznej w Teodorówce, łącznie z filiami: (Dom Rodzinny w Biłgoraju i Filia w Długim Kącie), przeznaczony jest dla 195 osób niepełnosprawnych intelektualnie: dzieci, młodzieży i osób dorosłych, a także dla osób przewlekle chorych psychicznie (filia w Długim Kącie). Dom jest placówką koedukacyjną, stacjonarną.


Misją Domu jest dbanie o godność ludzką i szczęście osób niepełnosprawnych intelektualnie oraz chorych psychicznie. Poziom funkcjonowania psychospołecznego mieszkańców jest różny: od osób wymagających pełnej obsługi i opieki do osób wymagających jedynie opieki. Rozpatrywany on jest zawsze indywidualnie w stosunku do każdego mieszkańca.


Dom Pomocy Społecznej w Teodorówce funkcjonuje od 1957r. Usytuowany jest w powiecie biłgorajskim 6 km od miasta Biłgoraj, pomiędzy Wolą Małą a Wolaninami. Powierzchnia zajmowanego terenu wynosi 3,76 ha i jest otoczony lasem, co umożliwia mieszkańcom kontakt z naturą. Na terenie domu są trasy spacerowe, boisko sportowe, staw oraz plac zabaw. Dom zlokalizowany jest w dwóch obiektach, tj. starym budynku wybudowanym przed rokiem 1847 oraz nowym obiekcie oddanym do użytku w 1994r.


W DPS Teodorówka mieszka 151 osób niepełnosprawnych intelektualnie, które zamieszkują cztery działy. Dobór mieszkańców na poszczególne działy odbywa się według następujących kryteriów:


        płeć (dysponujemy 42 miejscami dla mężczyzn),

        wiek (wydzieloną część naszego domu zamieszkują dzieci i młodzież do 18 r.ż..),

        stopień niepełnosprawności intelektualnej,

        poziom funkcjonowania społecznego,

        schorzenia współwystępujące.


Kryteria te pozwoliły stworzyć bardziej homogeniczne grupy, co sprzyja lepszemu zrozumieniu problemów mieszkanek oraz właściwemu współżyciu w poszczególnych grupach.


Niezależnie od stopnia niepełnosprawności wszyscy mieszkańcy domu, tak jak zdrowi ludzie muszą mieć zabezpieczone podstawowe potrzeby: fizjologiczne, poznawcze, bezpieczeństwa, szacunku, przynależności, wolności i miłości. W domu przyjęta jest zasada maksymalnego odejścia od instytucji na ile jest to możliwe. Mieszkańcy są gospodarzami domu, a personel jest po to, żeby świadczyć usługi w zaspokajaniu ich potrzeb.


Dom świadczy m.in. usługi określane mianem bytowych tj. zapewnia miejsce zamieszkania (pokoje 2-, 3-osobowe), wyżywienie, odzież, obuwie, środki czystości, ciepło, oświetlenie i itp.


Oprócz usług bytowych dom świadczy usługi społeczne. Są to usługi:


        opiekuńcze - polegające na udzielaniu pomocy w podstawowych czynnościach życiowych, pielęgnacji, pomocy w załatwianiu spraw osobistych, utrzymywanie kontaktu z rodzinami mieszkańców;

        wspomagające - polegające na podnoszeniu sprawności i aktywności mieszkańców poprzez udział w zajęciach pracowni terapii zajęciowej oraz w zabiegach rehabilitacyjnych (do dyspozycji mieszkańców pozostaje 16 pracowni terapii zajęciowej oraz 2 sale rehabilitacyjne );

        religijne - stwarzanie mieszkańcom możliwości aktywnego uczestniczenia i realizowania potrzeb religijnych zgodnie z wyznawaną religią ( na terenie domu zorganizowana została kaplica );

        kulturalne - zapewnianie możliwości uczestniczenia w różnych wydarzeniach kulturalnych zarówno na terenie domu jak i organizowanych przez zaprzyjaźnione placówki, stowarzyszenia i fundacje;

        edukacyjne - zapewnienie możliwości realizowania obowiązku szkolnego dla dzieci i młodzieży. Przy DPS funkcjonuje Zespół Szkolno - Rewalidacyjny, który realizuje nauczanie mieszkańców objętych obowiązkiem szkolnym. Zespół jest finansowany przez zarząd Powiatu Biłgoraj, a funkcjonuje w udostępnionych przez DPS pomieszczeniach.ZS - R umożliwia realizację obowiązku szkolnego na poziomie szkoły podstawowej i gimnazjum oraz nauczanie w szkole Przysposabiającej do Pracy dla uczniów z umiarkowanym i znacznym stopniem upośledzenia umysłowego.

 


Odsłon: 9549

Copyright © 2006 LubelskieOnline.pl


ssssss