Strona glowna

Wtorek, 16 paĽdziernika 2018, Do końca roku 76 dni Imieniny: Ambrożego, Florentyny, Gawła

Strona glówna > Katalog Firm >

Kategorie: Gminy /

Gmina Goraj

ul. Bednarska 1
23-450 Goraj
tel. (84) 685 80 02
fax (84) 685 81 18
Powiat: biłgorajski

Gmina Goraj położona jest w północnej czę¶ci powiatu biłgorajskiego. Jej powierzchnia wynosi 67 km2, a zamieszkuje j± 4 787 osób. Gminę przecina droga Biłgoraj - Lublin. Odległo¶ć od Lublina wynosi 62 km, za¶ od Biłgoraja 20 km. Główn± funkcj± gminy jest produkcja żywno¶ci, czemu sprzyja występowanie gleb wysokich klas bonitacyjnych. Położenie w strefie chronionego krajobrazu ogranicza budowę większych zakładów przemysłowych. Spo¶ród 137 podmiotów gospodarczych, połowa zajmuje się handlem. Gmina stawia na ekorozwój, czyli zachowanie warto¶ci ¶rodowiska przyrodniczego i pod-porz±dkowania temu celowi dalszego rozwoju.


Odsłon: 11849

Copyright © 2006 LubelskieOnline.pl


ssssss