Strona glowna

Piątek, 30 października 2020, Do końca roku 62 dni Imieniny: Augustyny, Łukasza, Urbana

Strona glówna > Katalog Firm >

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Biłgoraju

ul. Kościuszki 13
23-400 Biłgoraj
tel. (84) 686 23 58
Powiat: biłgorajski

Do zadań realizowanych przez Ośrodek należy :


 1. Tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej, w tym rozbudowę niezbędnej infrastruktury socjalnej.

 2. Analiza i ocena zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia pomocy społecznej.

 3. Przyznawanie i wypłacanie przewidzianych ustawą świadczeń.

 4. Pobudzanie społecznej aktywności w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin.

 5. Pracę socjalną, rozumiana jako działalność zawodową, skierowaną na pomoc osobom i rodzinom we wzmocnieniu lub odzyskaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie oraz tworzenie warunków sprzyjających temu celowi.


Działalność Miejskiego Ośrodka finansowana jest :


 • ze środków budżetu Państwa

 • ze środków budżetu Miasta

 • ze środków przekazywanych przez Sad Rejonowy w Biłgoraju

 • oraz osoby prywatne ( pomoc w naturze ) :

  - sprzęt gospodarstwa domowego, odzież, zabawki

 • akcje charytatywne, przeprowadzane w okresie jesienno - zimowym


Podstawę gospodarki finansowej Ośrodka stanowi plan finansowy opracowywany na każdy rok finansowy.

Placówka jest samodzielną jednostką organizacyjno-budżetową podporządkowaną Radzie Miasta Biłgoraja.


Odsłon: 24648

Copyright © 2006 LubelskieOnline.pl


ssssss