Strona glowna

Niedziela, 07 sierpnia 2022, Do końca roku 146 dni Imieniny: Donaty, Olechny, Kajetana

Strona glówna > Katalog Firm >

Kategorie: Szkoły Średnie /

Liceum Profilowane Zakładu Doskonalenia Zawodowego

Pl. Wolności 5
23-400 Biłgoraj
tel. (84) 686 53 82
fax (84) 686 53 82
Powiat: biłgorajski

Obecnie w Liceum Profilowanym Zakładu Doskonalenia Zawodowego istnieją klasy w dwóch profilach:
PROFIL USŁUGOWO-GOSPODARCZY (KOSMETYCZNO-FRYZJERSKI)
PROFIL EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNY

Kształcenie w liceum o profilu usługowo-gospodarczym przygotowuje absolwenta do egzaminu maturalnego oraz pozwala nabywać umiejętności ogólnozawodowe, które będą podstawą do dalszego kształcenia w wybranej sferze usług.

Usługi są obecnie gałęzią gospodarki o największych możliwościach i najlepszych perspektywach na przyszłość, więc absolwenci liceum usługowo-gospodarczego powinni być poszukiwanymi pracownikami na rynku pracy.

Bardziej przedsiębiorczy mogą wykorzystać zdobytą wiedzę w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i wzrost zapotrzebowania na usługi jako szansę na założenie i prowadzenie własnej firmy usługowej.

Plan kształcenia ogólnozawodowego w tym profilu przewiduje naukę w następujących blokach tematycznych:
- przygotowanie do prowadzenia działalności usługowej,
- obsługa klienta,
- administrowanie przedsiębiorstwem usługowym.

W ramach zajęć dodatkowych wkomponowanych w plan lekcji odbywają się 3 godziny zajęć praktycznych fryzjersko-kosmetycznych.

Po ukończeniu liceum i zdaniu matury absolwent może kontynuować naukę na wyższych studiach lub w szkole policealnej (rocznej lub dwuletniej) zdobywając kwalifikacje zawodowe na poziomie technika w takich branżach jak: żywienie (gastronomia), hotelarstwo i turystyka, kosmetyka, fryzjerstwo.


Proponujemy Ci:
3 - LETNIE LICEUM PROFILOWANE ZDZ

Oprócz nauki przedmiotów ogólnokształcących zdobędziesz wiedzę fachową:

- w profilu ekonomiczno-administracyjnym: możesz zostać ekonomistą, handlowcem, urzędnikiem, poznasz podstawy rachunkowości, pracy biurowej, prawa administracyjnego, marketingu, lub zarządzania firmą. Absolwenci mogą kontynuować naukę na wyższych uczelniach lub podjąć pracę w administracji samorządowej.

- w profilu usługowo-gospodarczym: nauczysz się podstaw rachunkowości, księgowości, przedsiębiorczości. Możesz także zdobyć zawód i uprawnienia fryzjersko-kosmetyczne. Kształcenie daje możliwość i szansę na założenie własnego punktu usługowego lub także dalszej nauki na wyższych uczelniach.

ZAPAMIĘTAJ! - Nawet mistrzowi nie zaszkodzi nauka.

Profilowany tok kształcenia pozwala na zdobycie rzetelnej wiedzy teoretycznej i praktycznej.

Uczniowie odbywają dodatkowe, nieodpłatne zajęcia praktyczne w profesjonalnie wyposażonych pracowniach: informatycznej i fryzjersko-kosmetycznej.

Doskonała baza sprzętowa, zajęcia prowadzone przez wybitnych specjalistów to gwarancja wysokiego poziomu przygotowania do pracy zawodowej.

Efektywna nauka języków obcych: angielskiego i rosyjskiego, możliwość nieograniczonego korzystania z Internetu oraz oprogramowania komputerowego nabyta w naszej szkole zwiększają Twoje szanse na rynku pracy.

W Liceum Profilowanym kształcenie zawodowe równoległe z kształceniem ogólnym dają podstawę do zakończenia nauki egzaminem maturalnym, a uczniowie wybranych profili uzyskają również tytuł czeladnika.

* Celem naszej szkoły jest: zaspokojenie potrzeby intelektualnej ucznia,
* rozwijanie indywidualnych zainteresowań,
* wyzwolenie aktywności i kreatywności ucznia,
* rozbudzenie potrzeby samokształcenia,
* przygotowanie do realiów gospodarki rynkowej w przyszłej pracy zawodowej.

Szkoły ZDZ działają od ponad 10 lat i posiadają uprawnienia szkół publicznych.

ZAPRASZAMY!!!


Odsłon: 16611

Copyright © 2006 LubelskieOnline.pl


ssssss