Strona glowna

Niedziela, 16 czerwca 2019, Do końca roku 198 dni Imieniny: Aliny, Anety, Benona

Strona glówna > Katalog Firm >

Gminny O¶rodek Pomocy Społecznej w Księżpolu

ul. Biłgorajska 12
23-415 Księżpol
tel. 84 687 74 34
Powiat: biłgorajski

Godziny pracy: Gminny O¶rodek Pomocy Społecznej w Księżpolu pracuje od poniedziałku do pi±tku w godzinach od 7.30 do 15.30

Gminny O¶rodek Pomocy Społecznej w Księżpolu realizuje zadania własne i zadania zlecone w zakresie ustalonym ustawami i aktami wykonawczymi do ustawy oraz uchwałami Rady Gminy Księżpol. Do zadań tych należy w szczególno¶ci:
- Realizacja w latach 2008-2013 projektu POKL " Twoja Przyszło¶c".
- Przyznawania i wypłacania przewidzianych ustaw± ¶wiadczeń z zakresu pomocy społecznej m.in. zasiłków stałych, okresowych, celowych i innych.
- ¦wiadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania.
- Udzielenie pomocy w formie posiłków, schronienia i niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym, w tym bezdomnym.
- Praca socjalna.
- Przyznawanie i wypłacanie ¶wiadczeń rodzinnych i ¶wiadczeń z fundusz alimentacyjnego.


Odsłon: 8246

Copyright © 2006 LubelskieOnline.pl


ssssss